2 anh em

Những hình ảnh đầu đời của 2 anh em con rồng cháu lạc đây 😀

Xem lại ảnh mới thấy 2 bạn đều trẻ ra theo năm tháng đấy nhé. Mặc dù còn rất nhiều ảnh đẹp khác nhưng thời gian có hạn nên chỉ đưa ra 1 số bức ảnh có tính chất tương tự nhau. Đợi anh Thành lớn thêm mình  làm tiếp tập 2 nhé.

Hello world

Anh em thi nhau ngắm bà ngoại.

5 tháng cười duyên

6 tháng làm lực sỹ

Anh em giải khát

Em còn nhớ hay em đã quên..

Em thích chơi với ba

Lăng xê mẹ đẹp con xinh tèn ten

This entry was posted in Những người sống quanh tôi. Bookmark the permalink.

3 Responses to 2 anh em

  1. Olive says:

    Đỉnh cao của nghệ thuật bác ạ 🙂

  2. coHien says:

    đúng là mẹ(s) đẹp con(s) xinh thật, ghen tỵ quá!!

  3. Chummy says:

    Hai anh em giong nhau qua! Yeu the’

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s