finding treasures

Dạo này bỏ bê blog quá. Phần là vì mẹ sang, có thời gian là ngồi nói hết chuyện này đến chuyên khác. Phần là vì hè sắp đến, không nói chuyện thì mẹ con bà cháu lại phóng lên xe đưa nhau đi chơi.

Voi gặp bà vui mừng vô cùng. Mấy ngày đầu đã quấn tít lấy bà. Mấy ngày sau thì bị mẹ “bỏ rơi” (mẹ hơi chủ quan, tưởng Voi có bà không cần mẹ) nên Voi lại quay về trạng thái “tự vệ”. Mấy ngày nay thì ok rồi, lại bắng nhắng trêu trọc không tha cho bà ngoại.

Tháng 7 bà về rồi. Tháng 9 bác Hằng sang. Cũng tháng 9 Voi bắt đầu đi học. Thật là một năm tưng bừng những sự kiện đáng nhớ.


“con này ăn vào không biết sao nhỉ”? (tâm hồn ăn uống của mẹ quả thật phong phú)

This entry was posted in Những người sống quanh tôi. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s