lễ phép

Voi chat skype với anh họ Thành 2 tuổi “Con chào anh Thành!”

Voi áp tai vào bụng mẹ nói chuyện với em Kiến “em Kiến ơi, em đang làm gì đấy ạ?”

😀

This entry was posted in Bi bô.Ngộ nghĩnh. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s