âm nhạc và ẩm thực

Cuối cùng đã thành công với món ruốc sợi dài loằng ngoằng, ăn giống ngoài chợ. Cách làm khá đơn giản, thịt đem hầm lên rồi xé cho vào chảo rang khô. Thành quả đây

IMG_20140930_163645917

Còn ngẫu hứng âm nhạc cho ngày hôm nay là

..wake me up when September ends  by Green Day

I don’t like the chick-flick beginning of the video but it is just part of the story. Enjoy! It is October; so obviously, i am up :).

This entry was posted in Nhạc, Ăn uống - Sức khỏe. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s