Category Archives: Nắng

Vì cuộc đời là những chuyến đi..

Em sinh ra vào một ngày dịu ngọt giữa tháng 4. Vì cả trời xuân em mang lại, vì sự gắn bó với vùng đất Seattle nơi cả 3 anh em cùng được sinh ra, vì đôi mắt trong veo … Continue reading

Posted in Nắng | Leave a comment